1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Aby děti věděly .../O Projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Aby d?ti v?d?ly

Projekt Aby d?ti v?d?ly byl koncipovn jako jednolet mezinrodn pilotn program zam??en na ky zkladnch kol ve v?ku 14 15 let. Nositelem projektu bylo Sdruen Linka bezpe?, kter ke spoluprci p?izvalo Linku detskej istoty ze Slovenska, Kulturburo Sachsen (Dresden) z N?mecka a Nadaci Terezn z ?esk republiky. Projekt byl realizovn za p?isp?n Evropsk komise, kter umonila, aby koly zapojen do programu nenesly dn finan?n nklady. Clem projektu Aby d?ti v?d?ly bylo p?iblit d?tem Listinu zkladnch prv Evropsk unie a interaktivn formou jim ukzat, kam a m?e vst nedodrovn t?chto prv. Studenti nebyli jen pasivnmi poslucha?i ?i divky, ale byli vedeni k aktivn ?asti. Jsme p?esv?d?eni, e prv? tato proitkov forma osvojovn si novch informac a poznatk? je tou nejlep cestou s nejv?tmi vsledky a dopadem na dnen mlad lidi. O ?ast v tomto pilotnm projektu projevilo zjem vce ne 130 kol, z nich jsme vak mohli vybrat pouze nepatrnou ?st. Z ?esk republiky se projektu z?astnilo 20 kol, Slovensko bylo zastoupeno t?emi kolami a ci ze stejnho po?tu kol p?ijeli i ze SRN. Kad kola vyslala cca 30 k? 8. 9. t?d (jeden pln autobus), aby se z?astnili jednodennho programu p?ipravenho pro n? ve m?st? Terezn, kde se za 2. sv?tov vlky nachzelo idovsk ghetto. Po jeho stopch se ci vydali za doprovodu lektor? ze Sdruen Linka bezpe? a zstupc? Nadace Terezn. ci si prohldli zdej Muzeum ghetta, Magdebursk kasrna s expozic tereznskch reli z obdob holocaustu a Malou pevnost Terezn. Sou?st programu byl tak hudebn a vtvarn workshop. B?hem celho dne strvenho v Terezn? mohli ci vid?t, kam a vede polapvn lidskch prv. Zskan zkuenosti a informace nyn mohou p?edvat svm spoluk?m a kamard?m. Krom? jejich vlastnch zitk? jim k tomu pomohou informa?n materily, kter vechny d?ti a zstupci koly z ?ad u?itel? dostali a je se vztahuj k d?tskm prv?m. I kdy tento pilotn program v prosinci 2006 skon?il, cht?li bychom vyut nabytch zkuenost, zapracovat p?ipomnky a npady, kter se sely v jeho pr?b?hu, a poskytnout je prost?ednictvm Ministerstva kolstv, mldee a t?lovchovy ?R vem zkladnm kolm v ?esk republice jako sou?st jejich vukovch pln?.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz