1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Aby děti věděly .../Semina?e/Program semin?e

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

vod k manuluDostvte nebo brzy dostanete do rukou v prvn ob?ansk pr?kaz. Jist? jste v hodinch ob?ansk vchovy probrali d?leitost tto udlosti a co pro vs znamen bt ob?anem tto zem?.
Prva a povinnosti kadho ?lov?ka za?naj u jeho narozenm. Nzor na to jak prva to jsou se m?nil a m?n podle toho , v kter dob? a ve kter ?sti naeho sv?ta jste se narodili.
Neexistuje jen jeden soubor vaich prv a povinnost. Tm, e jste se narodili tady, jste ob?any ?esk republiky a v?tina vaich prv je zaru?ena stavou. Do doby ne vm bude osmnct jsou n?kter vae prva zaru?ovna mluvou o prvech dt?te z roku 1989, kter obsahuje ucelen soubor mezinrodnch standard? na ochranu d?t a kterou p?ijalo skoro 200 stt? dnenho sv?ta. Existuje tak Veobecn deklarace lidskch prv, kterou p?ijaly Spojen nrody v roce 1948.
A dnes se budeme zabvat Listinou zkladnch prv Evropsk Unie, kde je ?esk republika ?lenem od roku 2004 a proto je d?leit pro vechny ob?any tto zem?.
Pro? se musme naimi prvy zabvat ? Odpov?? na tuto otzku by vm m?l dt dnen den. Pokusme se vm ukzat na minulch udlostech v Terezn? co se m?e stt , kdy vae prva nebudou respektovna, kdy nebudeme t v takovm spole?enstv , kter je schopno zajistit dodrovn vaich prv .
Chceme vm ukzat jak je d?leit mt jistotu , e ijete v dob? a v zemi, kter vm tato prva zaji?uje i v rmci Evropskho spole?enstv . Chceme o poruovn prv mluvit i proto, aby se ji nemohly opakovat udlosti , kter se zde odehrly b?hem druh sv?tov vlky a kter vm dnes ukeme.
Aby se tyto udlosti ji nestaly, zle i na vs, na tom , jak ve svm budoucm ivot? budete dbt na vzjemnou toleranci a ctu k druhmu, jak se i vy budete zajmat o to , kdo a jak tuto zemi vede, na vaem pochopen zkladnho pravidla lidskho souit - vae prva kon? tam, kde za?naj prva druhho ?lov?ka.

Jarmila Knight
Vedouc projektu
Sdruen Linka bezpe?

Manul k semin?i

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz