1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Bezpe?nost v ?R a dopad vstupu do EU

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


prof. Ing. Ji? Herynk, CSc.

Prorektor pro v?du a zahrani?n vztahy VKE Brno prof. Ing. Ji? Herynk, CSc. se ve svm vystoupen zabval hlavnmi cli a prvky bezpe?nostnho systm ?R, bezpe?nost strategi ?R jak z pohledu zkladnch vchodisek bezpe?nostn politiky, tak i bezpe?nostnch zjm?. Dle hovo?il o perspektivch monho vvoje bezpe?nosti (typy pravd?podobnch konflikt?, pravd?podobn protivnk, druhy ohroen) a v?noval se prognze vvoje bezpe?nostnho prost?ed v naem st?edoevropskm regionu v?etn? modelovn jednotlivch scn?? vvoje a potencilnch konflikt?.

Doc. Ing. Ji? Gajdok, CSc.

P?ednka Doc. Ing. Ji?ho Gajdoka, CSc., z stavu informatiky VKE Brno byla zam??en na teorii bezpe?nostnho systmu ?R. Hovo?il o obecn teorii systm?, o aplikaci teorie systmu na bezpe?nostn systm sttu a o vlivu prost?ed na ?innost systmu pro dosahovn ?elov funkce a synergickch efekt?. V?noval se otzkm ?zen bezpe?nostnch systm? sttu, jednotlivm ?dcm prvk?m a metodm ?zen, aplikacm procesnho ?zen p?i aktivaci bezpe?nostnho systmu sttu a systmovm zm?nm po vstupu ?R do Evropsk unie.

Mgr. Miroslav Kub?ek

V zv?re?nm vystoupen celho cyklu semin?? hovo?il Mgr. Miroslav Kub?ek z Ministerstva spravedlnosti ?R o mezinrodn justi?n spoluprci v trestnch v?cech., jej podstatou je proveden procesnho konu v trestnm ?zen na zem jinho sttu. Tento znak odliuje mezinrodn justi?n spoluprci v trestnch v?cech od spoluprce policejn, jej podstatou je zskn informac, kter samy nebudou pouity v trestnm ?zen jako d?kaz, a tud nemaj procesn povahu. P?sobnost EU v oblasti mezinrodn justi?n spoluprce v trestnch v?cech je zaloena na ustanovench hlavy IV Smlouvy o Evropsk unii. Hlava VI Smlouvy definuje instrumenty tto spoluprce, kam pat? spole?n postoje, rmcov rozhodnut, jejich ?elem je sbliovn prvnch p?edpis?, rozhodnut p?ijat za jakmkoliv jinm ?elem a mnohostrann mezinrodn smlouvy. Dle se Mgr. Miroslav Kub?ek ve svm vystoupen podrobn? zabval extradic (vzjemn vydvn pachatel? trestnch ?in? pro ?ely trestnho sthn ?i vykonn ji uloenho nepodmn?nho trestu odn?t svobody), prvn pomoc v um smyslu (tj. dodnm), vkonem rozhodnut ve vztahu k cizin? a p?edvnm trestnho ?zen.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz