1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Profesn etika

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


PhDr. Zuzana Herzogov, CSc.

Podle PhDr. Zuzany Herzogov, CSc., z Policejn akademie ?R jsou n?kter povoln (nap?. povoln lka?e) spjata s profesn etikou prakticky od svho po?tku, zatmco policejn etika je zleitost 2. poloviny 20. stolet a souvis s ideou lidskch prv a transformac tradi?nho represivnho modelu policejn prce, kter probh ve vysp?lch demokratickch sttech od 60. let minulho stolet. Vlu?n? represivn styl policejn prce v podmnkch globalizace vedl policii do izolace od ob?ansk spole?nosti, co znesnad?ovalo vkon policejnch funkc. Rostlo p?esv?d?en, e policie nem?e snit vrazn? kriminalitu bez spoluprce s ob?any. Dle jejho nzoru nov model policejn ?innosti klade d?raz na vztahy s ve?ejnost, kter nadle maj bt budovny p?edevm na principu vzjemn d?v?ry. A nstrojem, kter m policii pomoci prohloubit d?v?ru ob?an? v policii, je transparentn formulace etickch princip? policejn prce. Policejn etiku definovala jako soubor hodnot, norem, idel? a princip? doucch v dan profesi, kter zvyuje presti profese, a to jak v o?ch vykonavatel? profese, tak i v o?ch ob?an?.

Mgr. Bc. Ji? S?va

Mgr. Bc. Ji? S?va, pracovnk St?edn policejn koly Ministerstva vnitra ?R p?edstavil St?edisko pro lidsk prva a profesn etiku, kter p?sob p?i St?edn policejn kole MV. Identifikoval perifern msto etickho zaloen v sou?asn spole?nosti a vysv?tlil okolnosti vzniku St?ediska pro lidsk prva a profesn etiku p?i St?edn pr?myslov kole v Praze, jeho cle, zam??en, zkladn ?innosti a spoluprci s dalmi institucemi.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz