1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Anotace p?ednek/Stt a napl?ovn mluvy

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Anotace p?ednek


Pplk. PhDr. Alena Plkov

Pplk. PhDr. Alena Plkov z Policejnho prezdia hovo?ila o nezbytnosti interdisciplinrnho p?stupu k problematice d?tskch prv a jejich ochrany. D?tsk prva toti spadaj do kompetence jak socilnch pracovnk?, tak i zdravotnk?, policie, krizovch center a samoz?ejm? tak pedagog?. Spoluprce vech t?chto sloek je nezbytn, m-li bt pomoc d?tem, jejich prva jsou poruovna, ?inn. Pplk. Alena Plkov se ve svm vystoupen oprala o ?adu praktickch p?pad? poruovn d?tskch prv, s nimi se ve sv policejn praxi setkala. Upozor?ovala na sprvn postupy p?i objeven p?znak? sociln?-patologickch jev? u d?t a p?edala ?astnk?m semin?e ?adu ?ad i konkrtnch kontakt?, kter mohou v t?chto situacch vyut.

JUDr. Martin Kloubek

JUDr. Martin Kloubek z Policie ?R hlavnho m?sta Prahy hovo?il ve sv p?ednce o trestn?prvnch aspektech p?i prci s d?tmi.

Mgr. Petr Hanu

Mgr. Petr Hanu z Ministerstva prce a socilnch v?c se zabval uplat?ovnm prv d?t p?i prevenci sociln?-patologickch jev?. Vychzel p?i tom ze svch bohatch zkuenost, kter zskal v dob?, kdy p?sobil jako vedouc nejv?t telefonick linky krizov intervence u ns Linky bezpe?. Tuto linku provozuje Sdruen Linka bezpe? d?t a mldee nep?etrit? od roku 1994 a obracej se na ni tak d?ti, kter se setkvaj s fyzickm a psychickm trnm, zneuvnm, ikanou, drogovmi a jinmi zvislostmi apod.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz