1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/AGIS/Hodnocen publikac

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Hodnocen publikac

V rmci projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality prob?hlo tak dotaznkov et?en, jeho clem bylo zjistit, jak jsou zkuenosti ?astnk? semin?? s pouvnm jednotlivch publikac, kter byly v pr?b?hu projektu vydny anebo distribuovny. P?i vb?ru respondent? byla pouita technika nhodnho stratifikovanho vb?ru. V databzi projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality byli vyhledni vichni zaregistrovan ?astnci semin?? a z tohoto zkladnho souboru 1 021 jmen bylo nhodnm vb?rem vybrno 150 respondent? dotaznkovho et?en, kte? pochzeli z r?znch mst ?R. Nvratnost dotaznk? byla 33,3 % (tj. 50 vypln?nch dotaznk?). 17 respondent? pochzelo z ?ad pracovnk? policie, 14 bylo socilnch pracovnk? a zbvajcch 19 respondent? pracovalo v jinch profesch. Tm?? ?ty?i p?tiny respondent? (78 %) uvedlo, e n?kterou z publikac pouv. Podrobn?j daje o pouvn jednotlivch publikac naleznete v p?loze.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz