1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/Hodnoceni semina?e

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Zhodnocen vsledk? projektu


Distan?nho internetovho vzd?lvn se v rmci dalho profesnho vzd?lvn z?astnilo 200 ?astnk? z ?ad pracovnk? Policie ?R, socilnch pracovnk?, u?itel? a pracovnk? resortnch ministerstev ?i metodickch a ?dcch pracovnk?.

Zp?tn vazby z evalua?nho semin?e
Vsledky vyhodnocen evalua?nho semin?e konanho 8.2.2007 v sdle Vzd?lvacho institutu ochrany d?t.

Zhodnocen distan?nho internetovho vzd?lvn
Celkov hodnocen internetovho vzd?lvn (dle stupnice 1-5 jako ve kole) 1,06

Klady internetovho vzd?lvn:
- dostupnost informac souvisejcch se studijnm materilem,
- rychlost p?enosu informac,
- p?izp?sobitelnost ?asovm monostem studujcho,
- monost diskuse prost?ednictvm PC,
- volba vlastnho tempa studia,
- studium ve zvolenm (tedy p?jemnm) prost?ed,
- zp?tn vazba rychl ov??en sprvnosti odpov?d,
- lep koncentrace v domcm prost?ed,
- snadn monost sebevzd?lvn.

Zpory internetovho vzd?lvn:
- dl? technick problmy,
- neosobnost, chyb?jc kontakt se zasv?cenou osobou.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz