1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/Cl projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Cle projektu


Zm?rem projektu bylo nastartovat novou etapu distan?nho internetov vzd?lvn mezi pracovnky ve?ejn sprvy, pedagogy, vzd?lvacmi institucemi a pracovnky neziskovch organizac. Zahrani?nmi pomocnky se stali pracovnci nesttn neziskov organizace National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Nrodn spole?nost prevence nsil na d?tech) z Velk Britnie a neziskov organizace Slnie?ko ze Slovenska.

Vyt?enho cle m?lo bt dosaeno vytvo?enm webovch strnek a prokolenm 150 osob z ?esk republiky a 50 osob ze Slovenska. Projekt byl zaloen na principu kolen kolitel?. V prvn fzi bylo prokoleno realiza?nm tmem 20 kolitel? zkladnho tmu (15 ?ech? a 5 Slovk?). Kad osoba ze zkladnho tmu m?la pot nsledn? prokolit dalch 10 osob z clov skupiny.

Dalm vstupem z projektu bylo vydn sady odbornch publikac na tma tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te a uskute?n?n tiskov konference. Nezpochybnitelnm vsledkem celho projektu je pokrok v um?n vzjemn komunikace, kter je nutnm p?edpokladem pro jakoukoliv efektivn spoluprci.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz