1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/Financovn projektu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Finan?n zzem projektu


Jednolet projekt Vzd?lvn v ochran? d?t mohl bt realizovn dky finan?n podpo?e Evropsk Unie, komunitrnho programu DAPHNE II.
Komunitrn program je zam??en na prevenci a potla?ovn nsil na d?tech, mladch lidech a ench.
Clem programu je prevence a potla?ovn vech forem nsil proti d?tem, mladm lidem a enm. Specifickm clem je podpora nevldnch a dalch organizac p?sobcch v tto oblasti.
Z projekt? p?edkldanch ke schvlen do programu DAPHNE II v roce 2005 za ?eskou republiku byl projekt Vzd?lvn v ochran? d?t jednm z p?ti, kter ve vb?rovm ?zen usp?ly a zskaly finan?n podporu. Z prost?edk? EU bylo hrazeno 100% nklad?.
Vce informac o EU, programu DAPHNE naleznete na www.daphne-toolkit.org

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz