1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/O Projektu/ivotopis realiza?nho tmu

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

iivotopis realiza?nho tmu

Vedouc projektu - Jarmila Knight, MIL
Vystudovala obor tlumo?nictv, p?ekladatelstv na Univerzit? Karlov? v Praze a zakon?ila jazykov vzd?ln diplomem na British Institute of Linguists v Londn?. Dvacet p?t let pracovala v exportn oblasti ve Velk Britnii. Je spoluzakladatelkou Sdruen Linky bezpe? d?t a mldee a Vzd?lvacho institutu ochrany d?t, o.p.s. Vedla ji n?kolik projekt? podpo?ench Evropskou uni - nap?klad Prva d?t v soudnm ?zen, Podpora d?tskch prv, Terezn into Europe, Aby d?ti v?d?ly. Aktivn? se podlela jako koordintorka na projektu Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality. Je p?edsedkyn p?edstavenstva Sdruen Linky bezpe? a sprvn rady VIOD. Je t ?estnou ?lenkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velk Britnii.

Koordintor za ?eskou republiku- Mgr. Jaroslava Hanuov
Vystudovala Zdravotn? sociln fakultu Jiho?esk Univerzity v ?eskch Bud?jovicch, obor Rehabilita?n p?e o postien d?ti, dosp?l a star lidi. V sou?asn? dob? studuje doktorsk studium na Jiho?esk univerzit? - Zdravotn? sociln fakult?. Pracuje jako odborn asistentka na Univerzit? Karlov? v Praze Pedagogick fakult? a jako ?editelka Vzd?lvacho institutu ochrany d?t. Je spolu?eitelkou grantu Ministerstva zahrani?nch v?c ?R. M bohat zkuenosti s administrativnm vedenm projekt? podpo?ench Evropskou uni - nap?klad Podpora D?tskch prv, Pracujeme spole?n? na prevenci kriminality. V sou?asn dob? vede dvoulet program Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t. Publikuje v odbornch ?asopisech v oblasti problematiky tranho, zneuvanho a zanedbvanho dt?te. Je spoluautorkou knihy s Problematika d?tskch prv a komer?nho sexulnho zneuvn u ns a ve sv?t?.

Koordintor za slovesnou republiku - Mgr. Mariana Kov?ov
Vystudovala Pedagogickou fakultu V Bratislav? , obor speciln pedagogika - vychovatelstv. V sou?asn? dob? pracuje jako ?editelka neziskov organizace Centrum Slnie?ko, n.o. a jako extern pracovnice - asistentka na kated?e psychologie FSV UKF v Nit?e. Je autorkou projektu D?tsk krizov centrum pro tran, zneuvan d?ti a pro matky s d?tmi ob?ti domcho nsil. Je kolitelkou preventivnch program? pro d?ti a dosp?l prevence nsil. Spoluautorkou projektu D?tsk linka zchrany a koordintorkou multimediln kampan? a ve?ejnch sbrek /?erven nosy apod./.


Administrativn pracovnice - Jitka Hanuov
Vystudovala gymnzium se specializac matematika, fyzika. Nsledujcch deset let pracovala jako programtorka v praskm strojrenskm podniku. Pot v?tinou vykonvala prci administrativn?-organiza?nho charakteru. Po nabyt dostate?nch znalost z tto oblasti, se stala ?editelkou obchodnho zastoupen zahrani?n strojrensk firmy. Posledn rok pracuje jako administrtorka projekt? Sdruen linka bezpe?.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz