1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY lp.`vlp_order`' at line 6

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí - Archív/Educare/Zv?re?n Zprva

VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Zvere?n zprva

Na strnkch tto publikace bychom Vm rdi p?edstavili vsledky jednoletho projektu Vzd?lvn v ochran? d?t. Za?le?ovn profesionl? v ochran? d?t do interdisciplinrnho celoivotnho u?en je dlouhodob? akceptovno jako priorita. Pro ?innou ochranu d?t je podmnkou vzjemn spoluprce jednotlivch instituc.
Proto spat?il sv?tlo sv?ta projekt Vzd?lvn v ochran? d?t. Nositelem projektu je Sdruen Linka bezpe?, o.s. Partnery projektu jsou: Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s., britsk spole?nost NSPCC a slovensk neziskov organizace Slnie?ko. Projekt by ale nemohl vzniknout bez finan?n podpory Evropsk Unie, programu DAPHNE II.
Dky tto podpo?e se realiza?n tm s partnery mohl v b?eznu 2006 pustit do ?ady aktivit, kter jsou podrobn? popsny na dalch strnkch tto publikace. Vechny vak sm??ovaly k jedinmu cli - vytvo?it program dlkovho internetov vzd?lvn v ochran? d?t, kter by, co nejjednodu formou osv?tlil problematiku ochrany d?t a postupnmi kroky s touto problematikou seznmil irokou klu zam?stnanc? sttnch i nesttnch instituc.
Jak se n zm?r poda?il, m?ete posoudit sami. Po p?e?ten tto publikace Vs ur?it? napadne stejn mylenka jako ns tm to p?ece nem?e skon?it! Ano, i my vme, e projekt, kter byl ukon?en v b?eznu 2007, je teprve za?tkem cesty a nem?e vy?eit vechny nedostatky a problmy, kter se u ns na poli ochrany d?t vyskytuj. Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. p?evezme garanci za pokra?ovn projektu a ji podnik dal kroky sm??ujc k zaveden standard? ve vzd?lvn v ochran? d?t a zkladnho interdisciplinrnho celoivotnho u?en do vzd?lvn vech profes, kter se mohou podlet na procesu ochrany d?t.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz