VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Duevn hygiena u odbornk?, kte? provd?j ochranu d?t

A. Syndrom vyho?en u pomhajcch profes
Pomhajc profese mohou energii dvat, ale ?ast?ji ji vak zna?n? odebraj. Pracovnci jsou p?eteni mnostvm klient?, o ne se maj postarat, nemaj pro svou prci dobr podmnky, nejsou pro klienty dob?e vycvi?eni apod. To ve se ?astnci kolen dozv?d ve workshopu v?novanm syndromu vyho?en.

B. Intern supervize
Semin? pom?e zorientovat se v modelech a typech supervize, pop?pad? druzch supervize. Postihne rozdly mezi superviz a interviz. Zjist funkce supervize/intervize na pracoviti. Pom?e nalzt siln strnky osobnosti. Pokus se identifikovat p?padn chyby v dosavadn prci a angaovanosti. Ur? prvky intervize p?mo na pracoviti.

C. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz