VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Podpora zdrav

A. Volno?asov aktivity a prevence raz?
Vzhledem k velkmu riziku raz? d?t je t?eba za?adit preventivn aktivity do vech typ? volno?asovch aktivit. Rodi?e, d?ti a vychovatel mus znt ta nejvn?j rizika, kter d?tem hroz p?i pohybu doma, v p?rod?, p?i sportu a jinch organizovanch ?innostech. P?ipravena je cel ?ada aktivit a program?, kter mohou d?ti jednoduchou a hravou formou seznmit s pot?ebnmi znalostmi.

B. Prevence raz? ve vyu?ovacch hodinch
razy a otravy jsou nejzvan?jm zdravotnm rizikem u d?t v ?esk republice, jsou nej?ast?j p??inou jejich mrt. Ro?n? zp?sob ztrty ve vi 10 - 15 mld. korun. razy nejsou nhodn, lze jim ?inn? p?edchzet s vynaloenm minimlnch nklad?. U?itel mate?skch a zkladnch kol mohou dlouhodob? p?sobit na d?ti i rodi?e a p?edat tak informace, jak lze jednoduchmi metodami vrazn? snit riziko raz? a otrav. Pro pot?eby prevence je zpracovna cel ?ada vukovch materil? a pom?cek, kter lze p?i prevenci raz? ve kole vyut.

C. Sexuln vchova
Lidsk sexualita jako sou?st p?irozenosti a kultury, sexualita a rozmnoovn, sv?tov popula?n exploze, plnovan rodi?ovstv (problematika sexuln abstinence, antikoncepce a potrat?), sexuln? p?enosn nkazy v?etn? HIV/AIDS a jejich prevence, variabilita sexulnho chovn (odlin sexuln orientace a sexuln deviace), sexuln trestn ?innost a jej prevence. Metodika sexuln vchovy.

D. Rizikov chovn u d?t a mladistvch
Zdravotn rizika d?t a mladistvch vyplvaj z nedostate?n osv?ty, z neznalosti monch d?sledk? rizikovho chovn. Vhodnmi metodami a aktivitami lze p?edat pot?ebn znalosti a motivovat ke zm?n? postoj? d?t a mladistvch. Tak lze p?sobit preventivn? v oblasti t?kch a smrtelnch raz? p?i "adrenalinovch" aktivitch, dopravnch nehodch, v oblasti drog, sexulnho chovn a dalch problmovch jev?.

E. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz