VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Poruchy u d?t

A. Poruchy chovn u d?t a mladistvch
Kurz podv jednak teoretick p?ehled problematiky vychzejc z nejnov?jch poznatk? a jednak praktick rady a postupy v oblasti prce s d?tmi v r?znch vvojovch etapch. Absolventi zskaj informace, kter jim napomohou k lepmu porozum?n d?tem a umon lep komunikaci s rodi?i. Dle pak praktick dovednosti, kter jim umon lpe rozpoznvat d?ti s konkrtnmi obteni, sp?n? je zapojovat do programu t?dy a zvldat krizov situace a konflikty, ke kterm m?e dochzet. Hlavnm clem kurzu je zvit kompetence pedagogickch pracovnk? ve vech typech kolskch za?zen v prci s d?tmi s poruchami pozornosti a hyperaktivitou.

B. Problematika zvislost v d?tskm v?ku
Semin? vychz z hlavnch sm?r? politiky vldy v oblasti prevence zneuvn nvykovch ltek. Poskytuje vhled na sou?asnou drogovou scnu u ns i v zahrani?, v?. platn legislativy.
Charakteristika jednotlivch nvykovch ltek, rizika jejich zneuvn. Zkladn formy prevence a v?asn intervence. Faktory podporujc zneuvn drog, projevy vzniku zvislosti a monosti l?by. Preventivn programy ve kolch a kolskch za?zench.

C. Psychosomatick onemocn?n u d?t
Semin? m objasnit zkladn pojmy, propojenost due, t?la. Zkladn fyziologick mechanismy - p?soben vnit?nch a vn?jch konfliktogennch faktor?, patologick d?sledky disharmonickho vztahu mezi psychickmi a t?lesnmi funkcemi, teorie vzniku psychosomatickch onemocn?n. Pot?eba komplexnho, bio-psycho-sociln (psychosomatick) p?stupu v rmci pomoci.

D. Hyperaktivita a poruchy pozornosti u d?t
Kurz pod zkladn p?ehled problematiky hyperaktivity a poruch pozornosti u d?t s d?razem na pochopen podstaty obou jev?. Podn bude tak p?ehled monch praktickch vchovnch p?stup? a intervenc.

E. Jak vnm d?tsk populace problematiku rasismu
Pojem tolerance je jednm z kl?ovch v cel problematice lidskch prv. O? mn? lze demokratick prvn stt evropskho pojet charakterizovat na jedn stran? vysokou mrou anarchie i vysokou mrou etatizace spole?nosti na stran? druh, o to vce podstata demokracie a celospole?ensk plurality tkv v m?e, tradici a intenzit? interpersonln a interetnick tolerance.

F. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz