VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Prvn pov?dom

Sociln?prvn ochrana d?t
Zm?rem semin?e je objasnit legislativn a v?cn rmec sociln?-prvn ochrany d?t, vymezit jednotliv skupiny ohroench d?t z hlediska sociln?-prvn ochrany. Seznmit ?astnky s novmi trendy sociln? prvn ochrany d?t. Vyjasnit kompetence a spoluprce orgn? sociln?-prvn ochrany d?t a dalch subjekt?.

Sociln sluby v novm
Zkon o socilnch slubch vytv? prvn rmec pro nes?etn mnostv vztah? mezi lidmi a institucemi v p?padech, kdy je nezbytn zabezpe?it podporu a pomoc lidem, kte? se ocitnou v nep?zniv sociln situaci.
Semin? seznm ?astnky se zp?soby, jak zaji?ovat pomoc p?i p?i o vlastn osobu nebo pomoc p?i zajit?n chodu domcnosti, pomoc s vchovou, poskytnut informace, zprost?edkovn kontaktu se spole?enskm prost?edm, psychoterapii a socioterapie, pomoc p?i prosazovn prv a zjm?.

Platn legislativa ve kolskch za?zench
Zm?rem semin?e je roz?it prvn pov?dom poslucha?? o problematiku souvisejc s platnou legislativou tkajc se ?innosti kol a kolskch za?zen. Vychz ze kolskho zkona a nslednch vyhlek v rezortu kolstv, mldee a t?lovchovy. Upozor?uje na pr?niky dokument? v mezirezortnm p?stupu a na mon problmy p?i tvorb? vnit?nch p?edpis? kol. Soust?e?uje se na p?edpisy zaji?ujc bezpe? a ochranu zdrav d?t a na okruhy prvnch problm? souvisejcch s prevenc sociln? patologickch jev? ve kolch.

Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz