VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Modul Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t

A. Syndrom vyho?en u pomhajcch profes
Pomhajc profese mohou energii dvat, ale ?ast?ji ji vak zna?n? odebraj. Pracovnci jsou p?eteni mnostvm klient?, o ne se maj postarat, nemaj pro svou prci dobr podmnky, nejsou pro klienty dob?e vycvi?eni apod. To ve se ?astnci kolen dozv?d ve workshopu v?novanm syndromu vyho?en.

B. Pot?eba asertivn komunikace p?i jednn s d?tmi a mladistvmi
Semin? bude koncipovn s d?razem na aktivn p?stup poslucha??, jejich zapojovn se do d?n. Sou?st bude i workshop, b?hem kterho budou mt ?astnci monost si prakticky vyzkouet n?kter asertivn postupy a zskat tak osobn?j pohled na asertivitu jako takovou.

C. Pot?eba interdisciplinrn spoluprce v rmci prce s d?tmi
P?ednka bude pojata z hlediska mezioborov spoluprce. Lekto?i uvedou, jak jsou monosti spoluprce odbornk? v r?znch oborech, zmn tak rizika up?ednost?ovn pouze n?kterch p?stup? v prci s d?tmi. Vyzvednuta bude nutnost spoluprce sttnch a nesttnch instituc. Na zklad? p?b?h?, nzorn? bude p?edvedena realizaci spoluprce.

D. Informa?n technologie
Kad ?astnk kolen bude prokolen ve schopnostech a vyuvn monost st a znalost vyhledvn informac a odkaz? na internetu. Pro n?kter je to prvn setkn s internet a prac na n?m. Jedn se o nastartovn v po?ta?ov gramotnosti.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz