VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

V oblasti jednotnho programovho dokumentu pro Cl 3 regionu NUTS 2 hlavnho m?sta Praha v rmci grantovho schmatu rozvoj dalho vzd?lvn Vzd?lvac institut ochrany d?t podal projekt Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t. Obsahem projektu je vytvo?it systm celoivotnho u?en v oblasti interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t na zem hl. m. Prahy. Systm m bt akreditovn MMT.

Cel program bude tvo?en souborem tmat, kter se budou zabvat zkladnmi problmy ochrany d?t. Na projektu participuj vedle zahrani?nho partnera - Nrodn spole?nosti pro prevenci nsil na d?tech (NSPCC) i tito ?et partne?i HoSt Home- Start ?R, Hyperaktivita, D?tstv bez raz? (Podan ruka), Sdruen Linka bezpe? d?t a mldee, Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovu, Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta.
Clovou skupinou maj bt pracovnci ve?ejn sprvy hl. m. Prahy, u?itel, lekto?i, konzultanti, ?dc a metodi?t pracovnci a vzd?lvac instituce.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz