VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Hodnocen modulu

Hodnocen semin?e : Rozvod a dt?
Termn semin?e: 9.2.2006: 9,00 12,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 27 osob
Dotaznk vyplnilo 22 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 4 mui a 18 en
- d?len dle v?kovch skupin: 1 osob (18-25let), 6osob (26-35let), 9 osob (36-50let), 5 osob (51- 70let)
- vzd?ln: S 5 osob, VO 4 osoby, V 12 osob
- povoln: 5 lektor?, 1 konzultant, 5 u?itel?, 2 metodici, 4 ?dc pracovnci a 15 pracovnk? ve?. sprvy
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 11 osob ano, 10 osob ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 2x Podpora zdrav, 8x Rodina, 13x Nsil na d?tech, 13x Poruchy u d?t, 8x Extrmn ivotn situace, 9x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 14x Rozvod a dt?, 7x Nhradn rodinn p?e, 7x Podpora rodiny, 2x Dobrovolnci a rodina, 2x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. PhDr. Lenka Pr?ov 1,4
. PhDr. Ji? Ku?rek 1,5
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 15 osob ano, 6 osob ne
- celkov hodnocen semin?e 1,6


Hodnocen semin?e : Rozvod a dt?
Termn semin?e: 9.2.2006: 13,00 16,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 19 osob
Dotaznk vyplnilo 14 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 2 mui a 11 en
- d?len dle v?kovch skupin: 1 osoba (18-25let), 2 osoby (26-35let), 6 osob (36-50let), 5 osob (51- 70let)
- vzd?ln: S 3 osoby, VO 6 osob, V 5 osob
- povoln:, 1 konzultant, 2 u?itel, 1 metodici, 9 pracovnk? ve?. sprvy a 1 pracovnk vzd?lvac instituce
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 4osoby ano, 7 osob ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 0x Podpora zdrav, 8x Rodina, 8x Nsil na d?tech, 9x Poruchy u d?t, 5x Extrmn ivotn situace, 2x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 11x Rozvod a dt?, 6x Nhradn rodinn p?e, 7x Podpora rodiny, 0x Dobrovolnci a rodina, 2x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. PhDr. Lenka Pr?ov 1,2
. PhDr. Ji? Ku?rek 2,1
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 14 osob ano, 0 osob ne
- celkov hodnocen semin?e 1,6


Hodnocen semin?e : Dt? a nhradn rodinn p?e
Termn semin?e: 16.2.2006: 9,00 12,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 19 osob
Dotaznk vyplnilo 11 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 3 mui a 7 en
- d?len dle v?kovch skupin: 2 osob (18-25let), 1 osoba (26-35let), 5 osob (36-50let), 3 osob (51- 70let)
- vzd?ln: S 3 osob, VO 3 osoby, V 5 osob
- povoln: 1 lektor, 3 u?itel, 1 metodici, 1 ?dc pracovnci a 8 pracovnk? ve?. sprvy, 1 p?edseda OS
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 5 osob ano, 4 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 5x Rodina, 7x Nsil na d?tech, 4x Poruchy u d?t, 4x Extrmn ivotn situace, 5x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 3x Rozvod a dt?, 8x Nhradn rodinn p?e, 5x Podpora rodiny, 4x Dobrovolnci a rodina, 3x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. PhDr. Lenka Pr?ov 1,1
. PhDr. Ji? Ku?rek 1,6
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 9 osob ano, 1 osoba ne
- celkov hodnocen semin?e 1,2


Hodnocen semin?e : Dt? a nhradn rodinn p?e
Termn semin?e: 16.2.2006: 13,00 16,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 9 osob
Dotaznk vyplnilo 4 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 4 eny
- d?len dle v?kovch skupin: 1 osoba (26-35let), 1 osoba (36-50let), 2 osoby (51- 70let)
- vzd?ln: S 1 osoba, VO 1 osoba, V 2 osoby
- povoln: 2 u?itel, 1 metodik, 1 ?dc pracovnci a 2 pracovnci ve?. sprvy
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 1 osoba ano, 3 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 1x Rodina, 3x Nsil na d?tech, 2x Poruchy u d?t, 2x Extrmn ivotn situace, 3x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 3x Rozvod a dt?, 3x Nhradn rodinn p?e, 1x Podpora rodiny, 2x Dobrovolnci a rodina
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. PhDr. Lenka Pr?ov 1
. PhDr. Ji? Ku?rek 1,8
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 3 osoby ano, 1 osoba ne
- celkov hodnocen semin?e 1,3


Hodnocen semin?e : Podpora rodiny
Termn semin?e: 23.2.2006: 9,00 12,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 21 osob
Dotaznk vyplnilo 16 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 1 mu a 15 en
- d?len dle v?kovch skupin: 1 osoba (18-25let), 3 osoby (26-35let), 7 osob (36-50let), 5 osob (51- 70let)
- vzd?ln: S 7 osob, VO 2 osoby, V 7 osob
- povoln: 0 lektor?, 5 u?itel?, 1 ?dc pracovnci a 10 pracovnk? ve?. sprvy, 1 p?edseda OS
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 8 osob ano, 6 osob ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 6x Rodina, 9x Nsil na d?tech, 8x Poruchy u d?t, 5x Extrmn ivotn situace, 7x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 6x Rozvod a dt?, 4x Nhradn rodinn p?e, 11x Podpora rodiny, 5x Dobrovolnci a rodina, 1x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. PhDr. Martina Zelen 1,6
. Mgr. Alb?ta Klgrov 1,7
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 9 osob ano, 6 osob ne
- celkov hodnocen semin?e 1,4

Hodnocen semin?e : Podpora rodiny
Termn semin?e: 23.2.2006: 13,00 16,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 12 osob
Dotaznk vyplnilo 10 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 10 en
- d?len dle v?kovch skupin: 2 osoby (18-25let), 0 osob (26-35let), 3 osoby (36-50let), 5 osob (51- 70let)
- vzd?ln: S 3 osoby, VO 2 osoby, V 5 osob
- povoln: 1 lektor, 1 konzultant, 3 u?itel 1 metodik, 2 ?dc pracovnci a 3 pracovnci ve?. sprvy, 1 pracovnk vzd?l. instituce, 1 koordintor, 1 koln psycholog, 1 soc. pracovnk v NGO
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 7 osob ano, 3 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 6x Rodina, 3x Nsil na d?tech, 3x Poruchy u d?t, 0x Extrmn ivotn situace, 1x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 4x Rozvod a dt?, 2x Nhradn rodinn p?e, 7x Podpora rodiny, 0x Dobrovolnci a rodina, 0x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
.PhDr. Martina Zelen 1,1
. Mgr. Alb?ta Klgrov 1,2
- zjem o program Vzd?lvn po internetu : 7 osob ano, 1 osoba ne
- celkov hodnocen semin?e 1,2

Hodnocen semin?e : Dobrovolnci a rodina
Termn semin?e: 2.3.2006: 9,00 12,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 9 osob
Dotaznk vyplnilo 5 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 5 en
- d?len dle v?kovch skupin: 0 osob (18-25let), 2 osoby (26-35let),1 osoba (36-50let), 2 osoby (51- 70let)
- vzd?ln: S 0 osob, VO 1 osoba, V 4 osoby
- povoln: 0 lektor?, 1 u?itel, 1 ?dc pracovnk, 3 pracovnci ve?. sprvy, 1 soc. pracovnk v NNO
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 3 osoby ano, 2 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 3x Rodina, 1x Nsil na d?tech, 3x Poruchy u d?t, 1x Extrmn ivotn situace, 1x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 1x Rozvod a dt?, 1x Nhradn rodinn p?e, 4x Podpora rodiny, 2x Dobrovolnci a rodina, 0x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. Marcela Jaroov 1,2
. Mgr. Alb?ta Klgrov 1,2
- zjem o program Vzd?lvn po internetu:3 osoby ano, 2 osoby ne
- celkov hodnocen semin?e 1,25


Hodnocen semin?e : Dobrovolnci a rodina
Termn semin?e: 2.3.2006: 13,00 16,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 8 osob
Dotaznk vyplnilo 5 osob
Vsledky dotaznku:
- semin?e se z?astnilo 5 en
- d?len dle v?kovch skupin: 0 osob (18-25let), 0 osob (26-35let), 4 osoby (36-50let), 1 osoba (51- 70let)
- vzd?ln: S 2 osoby, VO 1 osoba, V 2 osoby
- povoln: 1 lektor, 1 u?itel, 0 ?dcch pracovnk?, 3 pracovnci ve?. sprvy, 1 spec. pedagog a 1 koln psycholog
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 2 osoby ano, 3 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench modul? - modul 1x Podpora zdrav, 1x Rodina, 2x Nsil na d?tech, 4x Poruchy u d?t, 1x Extrmn ivotn situace, 1x Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo z nabzench semin?? 2x Rozvod a dt?, 1x Nhradn rodinn p?e, 1x Podpora rodiny, 1x Dobrovolnci a rodina, 0x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. Marcela Jaroov 1,2
.Mgr. Alb?ta Klgrov 1,2
- zjem o program Vzd?lvn po internetu: 5 osoby ano, 0 osob ne
- celkov hodnocen semin?e 1

Hodnocen semin?e : Informa?n technologie
Termn semin?e: 9.3.2006: 9,00 12,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 22 osob
Dotaznk vyplnilo 8 osob
Vsledky dotaznku:
-semin?e se z?astnili 3 mui a 5 en
-d?len dle v?kovch skupin: 1 osoba (18-25let), 1osoba (26-35let), 3 osoby (36-50let), 3 osoby (51- 70let)
- vzd?ln: S 1 osoba, VO 1 osoba, V 6 osob
- povoln: 1 lektor, 2 u?itel, 4 ?dc pracovnci, 5 pracovnk? ve?. sprvy
- - je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 5 osob ano, 2 osoby ne
- tma, kter nejvce zaujalo znabzench modul? - modul 0x Podpora zdrav, 1x Rodina, 4x Nsil na d?tech, 2x Poruchy u d?t, 1x Extrmn ivotn situace, 3x Program podpory odbornk? voblasti ochrany d?t
- tma, kter nejvce zaujalo znabzench semin?? 2x Rozvod a dt?, 2x Nhradn rodinn p?e, 2x Podpora rodiny, 1x Dobrovolnci a rodina, 1x Informa?n technologie
- hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. Bc. Karel Kucha?k 1,25
-zjem o program Vzd?lvn po internetu :6 osoby ano, 1 osob ne
-celkov hodnocen semin?e 1,75


Hodnocen semin?e : Informa?n technologie
Termn semin?e: 9.3.2006: 13,00 16,00 hod.
Semin?e se z?astnilo 13 osob Vsledky dotaznku:
-semin?e se z?astnili 2 mui a 7 en
-d?len dle v?kovch skupin: 0 (18-25let), 1x (26-35let), 4x (36-50let), 4x (51- 70let)
-vzd?ln: S 3 osoby, VO 1 osoba, V 5 osob
-povoln: 3x lektor, 2x u?itel, 1x ?dc pracovnk, 4x pracovnk ve?. sprvy, 1x koln psycholog a 1x speciln pedagog Z
- je toto 1. semin? k problematice, kterho jste se z?astnili: 4x ano, 2x ne
-tma, kter nejvce zaujalo znabzench modul? - modul 2x Podpora zdrav, 2x Rodina, 6x Nsil na d?tech, 5x Poruchy u d?t, 3x Extrmn ivotn situace, 2x Program podpory odbornk? voblasti ochrany d?t
-tma, kter nejvce zaujalo znabzench semin?? 4x Rozvod a dt?, 0x Nhradn rodinn p?e, 4x Podpora rodiny, 0x Dobrovolnci a rodina, 1x Informa?n technologie
-hodnocen p?ednejcch pr?m?rn znmka
. Ing. Kamil Matouek, Ph.D. 1,78
-zjem o program Vzd?lvn po internetu :5x ano, 4x ne
-celkov hodnocen semin?e 1,67

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz