VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Pr slov o projektu

Obsahem projektu je vytvo?it systm celoivotnho u?en v oblasti interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t. Systm je akreditovan MMT. Tvo? ho soubor tmat, kter se zabvaj zkladnmi problmy ochrany d?t. Tato tmata byla sestavena na zklad? nmi vytvo?enho dotaznkovho et?en u clov skupiny a dle odbornch konzultac s pracovnky resortnch ministerstev na p?elomu listopadu a prosince 2004.
V p?pravn fzi projektu budou lekto?i Vzd?lvacho institutu a partner? vykoleni v principech celoivotnho u?en v rmci interdisciplinrn spoluprce v ochran? d?t britskmi lektor Nrodn spole?nosti pro prevenci nsil na d?tech (NSPCC). V tto fzi bude p?ipravena metodika, budou stanoveny vzd?lvac okruhy, odborn publikace a bude podno o akreditaci. V dalch fzch projektu budou probhat ji samostatn kolen (celoivotn u?en. Vzd?lvn bude probhat na principu kaskdy (kolen kolitel?, kte? budou dle kolit v jimi zvolen tmatice). Lekto?i Vzd?lvacho institutu a partner? budou kolit jednotliv pracovnky z clovch skupin (potenciln kolitele kaskdy II. fze) v tmatech, kter si sami zvol. S vjimkou jednoho semin?e, kter bude pro vechny ?astnky povinn (Prce s informa?n technologi). Pracovn skupiny na semin?i by m?ly bt mal, maximln? 20 osob. Na kadm semin?i budou p?ednet dva odborn lekto?i.
Vzd?lvn budou probhat na dvou bzch - ?st teoretick (zskn odbornch informac o danm jevu (nap?. vymezen pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikov faktory, klinick obraz, zdravotn- sociln a prvn aspekty, prevence apod.) a ?st praktick (prce s p?padovou studi, prce se statistickmi daty, tvorba preventivnch krok? apod.). Absolventi, kte? spln vechny stanoven podmnky obdr certifikt. Funk?nost systmu bude pilotn? ov??ena.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz