VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Prezentace modulu Nsil na d?tech

Prezentace ikana a d?ti I.
Prezentace seznamuje ?astnky s Metodickm pokynem ministra kolstv, mldee a t?lovchovy k prevenci a ?een ikanovn mezi ky kol a kolskch za?zen. Dle prezentace objas?uje tyto pojmy: znaky, projevy, formy, vskyt a nsledky ikany.


Prezentace ikana a d?ti II.
Prezentace seznamuje ?astnky s pojmem "Dt? jako ob?? patnho zachzen v rodin?" - fyzick trn, psychick trn a sexuln zneuvn d?t. Dle se autorka prezentace zmi?uje i o osobnosti agresora a ob?ti ikanovn. Sou?st prezentace je i n?kolik doporu?en ?een ikany.
Prezentace Syndrom CSA - pachatel
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi pojmy: sexuln deviace, rozd?len sex. deviac, diagnostika, znaleck posudek, pedofilie, motivace pachatele, terapie a prevence.
Prezentace T?lesnch trest?
Prezentace seznamuje ?astnky se pojmy: t?lesn trest, ?el trestu, formy, vlivy trestu. Poukazuje na vztah t?lesnch trest? a fyzickho trn.
Prezentace Informa?n technologie I
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi monosti prce na internetu z pohledu uivatele.
Prezentace Informa?n technologie II
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi monosti prce na internetu z pohledu technika.
Prezentace Informa?n technologie III
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi informacemi - histori a strukturou internetu, s identitou v sti internet.
Prezentace Informa?n technologie IV
Prezentace seznamuje ?astnky s informa?n kriminalitou.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz