VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Prezentace Poruchy u d?t II

Prezentace Poruchy p?jmu potravy I
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov viva jako sou?st ivotnho stylu, ?zen p?jmu potravy, podviva, nutri?n hodnota potravy, biologick hodnota potravin, vyuitelnost sloek potravy, energetick strnka vivy .


Prezentace Poruchy p?jmu potravy II
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov vyivovac cle pro Evropu, doporu?en vivov dvky, sprvn stravovac reim.
Prezentace Poruchy p?jmu potravy III
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov - poruchy p?jmu potravy, mentln anorexie, diagnostika, vskyt.
Prezentace Poruchy p?jmu potravy IV
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov jak rozpoznat poruchy p?jmu potravy, p??iny poruch p?jmu potravy, v?asn intervence, l?ba poruch p?jmu potravy, prevence poruch p?jmu potravy.
Prezentace Agresivita d?t
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov definice, agresor, ob??, rizikov faktory, principy prevence.
Prezentace Sociln rozdly v d?tskm v?ku I
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov sociln stratifikace, sociln mobilita, sociln nerovnost.
Prezentace Sociln rozdly v d?tskm v?ku II
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov sociln nerovnost, ukazatele sociln pozice, sociln zrn, etapy v ivot? ?lov?ka.
Prezentace Sociln rozdly v d?tskm v?ku III
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov socializace v d?tstv, ivotn hodnoty, faktory utv?en ivotnho stylu, sociln rozdly ve kole, ance pro vechny d?ti.
Prezentace Informa?n technologie pokro?il
Prezentace objas?uje vznam internetu historie internetu, statistika, toky, firewall, kodliv kdy, spyware, zabezpe?en, trestn ?iny, pravidla pro d?ti v sti internet apod.
Prezentace Informa?n technologie za?te?nci
Prezentace objas?uje vznam internetu historie internetu, struktura, identita v sti Internet, domny, Web, internetov telefonie, komunika?n rozhran, statistika, trestn ?iny, pravidla pro d?ti v sti internet apod.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz