VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Prezentace Modulu Prce s klientem

Prezentace Prce s t?lesn? postienm klientem
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov zdravotn pote, definice, rozd?len ZTP, fze p?ijet, vchova, pomoc.


Prezentace Prce s klientem s psychiatrickou diagnzou
Prezentace objas?uje vznam t?chto slov Co je to diagnza, alarmujc p?znaky, specifika d?tsk psychiatrie, p?ehled nej?ast?jch diagnz v d?tstv a dospvn, kam se obrtit.
Prezentace Prce s mentln? postienm klientem
Prezentace objas?uje tyto pojmy vymezen pojmu, klasifikace, klinick projevy, diagnostika, jednotliv typy MR, spoluprce s rodinou, prva osob s MR, speciln vzd?lvac programy, omezen prv osob s MR, sociln sluby apod.
Prezentace Informa?n technologie pokro?il I
Prezentace objas?uje vznam internetu historie internetu, statistika, toky, firewall, kodliv kdy, spyware apod.
Prezentace Informa?n technologie pokro?il II
Prezentace objas?uje vznam - zabezpe?en, trestn ?iny, pravidla pro d?ti v sti internet apod.
Prezentace Informa?n technologie za?te?nci I
Prezentace objas?uje vznam internetu historie internetu, struktura, identita v sti Internet, domny, Web, internetov telefonie, komunika?n rozhran apod.
Prezentace Informa?n technologie za?te?nci II
Prezentace objas?uje vznam internetu statistika, trestn ?iny, pravidla pro d?ti v sti internet apod.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz