VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Prezentace Vchova ke zdravmu ivotnmu stylu

Prezentace Informa?n technologie I
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi monosti prce na internetu z pohledu uivatele.


Prezentace Informa?n technologie II
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi monosti prce na internetu z pohledu technika.
Prezentace Informa?n technologie III
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi informacemi - histori a strukturou internetu, s identitou v sti internet.
Prezentace Informa?n technologie IV
Prezentace seznamuje ?astnky s informa?n kriminalitou.
Prezentace Plnovan rodi?ovstv I
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi lidskmi pojmy, kter souvisej se sexuln vchovou, s popula?n politikou, popula?nm vvojem sv?ta, interupc apod.
Prezentace Plnovan rodi?ovstv II
Prezentace seznamuje ?astnky s metodami plnovanho rodi?ovstv, stavem pouvn kontracepce, monostmi antikoncepce apod.

Prezentace Sexuln vchova jako prevence negativnch spole?enskch jev? I
Prezentace objas?uje ?astnk?m jednotliv typy sexulnch deviac, problematiku sexulnch delikvent?, pornografii apod.
Sexuln vchova jako prevence negativnch spole?enskch jev? II
Prezentace p?ibliuje metodiku sexuln vchovy v?etn? prevence HIV/AIDS a dalch sex. p?enosnch infekc
Prezentace Kdy rodi? pomh rodi?i
Prezentace seznamuje ?astnky se zkladnmi informacemi Rodina, vvojov obdob d?t rodiny, rodinn konstelace, poruchy rodiny, rodina ve vzkumech, sociln udlost reakce rodiny , pomoc rodin? rodinn politika, nesttn organizace, zkony a podpora, ochrana rodiny a d?t.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz