VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Tiskové konference

První tisková konference
Dne 17.1.2006 se uskutečnila tisková konference v přednáškovém sále Muzea hl. m. Prahy (Florenc), která oficilně zahájila sérii bezplatných vzdělvacích seminářů o ochraně dětí.
Na tiskové konferenci byli účastníci seznámeni s průběhem seminářů, předevšímo  jejich tématech. Byly představeny nové vzdělávací publikace a letáky.

Podívejte se s námi na někter z forografií z této tiskové konference.

Příprava tiskové konference

Tisková konference lektoři projektu
Na snímku: PaedDr. Eva Mardov, CSc. (Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta) a Mgr. Robert Kostner (Podan ruka)

Tisková konference Pracovní tým projektu
Na snímku: Mgr. Tomáš Květák (sdružen Linka bezpečí), Jarmila Knight, MIL (Předsedkyně správní rady Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s.), PaedDr. Eva Mardov, CSc. (Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta), Mgr. Robert Kostner (Podaná ruka), Mgr. Jaroslava Hanušová (Vzdělvac institut ochrany dětí, o.p.s.) a Magdalena Grigová (Podaná ruka)

Tisková konference Partneři projektu
Na snmku: Mgr. Jaroslava Hanuov (Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s.), PaedDr. Eva Mardov, CSc. (Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta), Mgr. Tom Kv?tk (sdruen Linka bezpe?), MUDr. Radim Uzel

Tiskov konference novin?i


Druh tiskov konference
Podpora zdravho ivotnho stylu, prce s poruchami u d?t, prevence nsil, otzky profesionln etiky vechna jmenovan tmata stoj v pop?ed zjmu nejen profesionl?, ale i podstatn ?sti ?esk ve?ejnosti. Dvoulet projekt Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en propojuje vechny instituce, kter se podlej na ?een uvedench problm?, zlepuje vzjemnou informovanost a interdisciplinrn spoluprci jednotlivch sloek ve?ejn sprvy, pedagog?, vzd?lvacch instituc, policie a pracovnk? neziskovch organizac.
Nositelem projektu je Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. Partnery projektu jsou: D?tstv bez raz?, HoSt Home - Start ?R, Hyperaktivita, Linka bezpe?, Spole?nost pro plnovn rodiny a sexuln vchovy a Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta.
O pr?b?hu prvnho roku projektu a s plny do druhho roku Vs seznmila Mgr. Jaroslava Hanuov na tiskov konferenci 7. 11. 2006 v Muzeu hlavnho m?sta Prahy.

Druh tiskov konference

Druh tiskov konference partne?i projektu Na snmku partne?i projektu: Mgr. Robert Kostner (D?tstv bez raz?), PaedDr. Eva Mardov, CSc. (Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta), Mgr. Alb?ta Ben?ov (HoSt Home Start ?R) a ThDr. Tom Kv?tk, ThD.(Sdruen Linka bezpe?)

Diskuze po druh tiskov konferenci
Na snmku: Lenka Kupkov, DiS., PaedDr. Eva Mardov, CSc. (Univerzita Karlova v Praze Pedagogick fakulta), Jarmila Knight, MIL (VIOD), Mgr. Robert Kostner (D?tstv bez raz?) a Mgr. Alb?ta Ben?ov (HoSt Home Start ?R)

Druh tiskov konference - vedouc projektu a redaktorka ?TK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T?et tiskov konference
 
 
 
 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz