VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Tiskov zprvy


Tiskovou konferenc 17.1. 2006 v 10.00 hod. v p?ednkovm sle Muzea hl. m. Prahy zahjil Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. srii bezplatnch vzd?lvacch semin?? s nzvem Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t ur?en pro lektory, u?itele, konzultanty, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy. P?ednet budou kapacity na problematiku ochrany d?t.

Nelze pouze pasivn? p?ihlet, je pot?eba za?t se aktivn? vzd?lvat

?astnci tiskov konference byli seznmeni o pr?b?hu, aktivitch projektu. P?edevm o semin?ch - jejich tmatech. Byly p?edstaveny nov vzd?lvac publikace a letky.

S cly a zm?ry projektu seznmila p?tomn novin?e vedouc projektu Mgr. Jaroslava Hanuov. O jednotlivch problmech tkajcch se ochrany d?t hovo?il MUDr. Radim Uzel, CSc. a Mgr. Zuzana Prouzov ze Spole?nosti pro plnovn rodiny a sexuln vchovu, Mgr. Robert Kostner ze spole?nosti Podan ruka, Mgr. Tom Kv?tk ze Sdruen Linka bezpe? a PaedDr. Eva Mardov, CSc. z Pedagogick fakulty UK.


Tisov zprva "Rodina"
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Nsil na d?tech
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Poruchy u d?t
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul extrmn ivotn situace
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Program podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
 

Tiskov zprva Modul podpora zdrav
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
 

Tiskov zprva Modul Nsil na d?tech
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.

Druh tiskov konference
 
2. tiskovou konferenc 7.11. 2006 v 10.00 hod. v p?ednkovm sle Muzea hl. m. Prahy pokra?uje Vzd?lvac institut ochrany d?t, o.p.s. srii bezplatnch vzd?lvacch semin?? s nzvem Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t ur?en pro lektory, u?itele, konzultanty, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy. P?ednet budou kapacity na problematiku ochrany d?t.

?astnci tiskov konference byli seznmeni o pr?b?hu, aktivitch projektu. P?edevm o semin?ch - jejich tmatech.

S cly a zm?ry projektu seznmila p?tomn novin?e vedouc projektu Mgr. Jaroslava Hanuov. O jednotlivch problmech tkajcch se ochrany d?t hovo?il Mgr. Zuzana Prouzov ze Spole?nosti pro plnovn rodiny a sexuln vchovu, Mgr. Robert Kostner ze spole?nosti Podan ruka, Mgr. Tom Kv?tk ze Sdruen Linka bezpe? a PaedDr. Eva Mardov, CSc. z Pedagogick fakulty UK.

Tiskov zprva Modul Asertivn komunikace II
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.

Tiskov zprva Modul Duevn hygiena u odbornk?, kte? provd?j ochranu d?t
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.


Tiskov zprva Modul Vchova ke zdravmu ivotnmu stylu
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.


Tiskov zprva Modul Poruchy u d?t
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.

Tiskov zprva Modul asertivn komunikace III
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul prce s klientem
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Nsil na d?tech
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Prvn pov?dom
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Tiskov zprva Modul Extrmn ivotn situace II
Dovolujeme si Vs informovat o regionlnm semin?i projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter jsou u?eny pro lektory, konzultanty, u?itele, metodick a ?dc pracovnky a pracovnky ve?ejn sprvy hl.m. Prahy.
Ukon?en projektu
 
Slavnostn setkn sp?nch absolvent? projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter se uskute?nilo 20.9.2007 od 18.00 hodin v Kavrn? ESPRESSIVO, Ryt?sk 539/31, Praha 1.
 
Slavnostn setkn lektor? projektu Vytvo?en programu celoivotnho interdisciplinrnho u?en v ochran? d?t, kter se uskute?nilo 27.9.2007 od 13.30 hodin v Kavrn? ESPRESSIVO, Ryt?sk 539/31, Praha 1.
 
3. tiskov konference se uskute?nila 27.9.2007 od 14,00 hodin v Kavrn? ESPRESSIVO, Ryt?sk 593/31, Praha 1.
 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz