VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD


Program modul?

Modul Podpora zdrav


Program semin?e Volno?asov aktivity
Program semin?e Sexuln vchova
Program semin?e Rizikov chovn
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Rodina

Program semin?e Rozvod a dt?
Program semin?e Nhradn rodinn p?e
Program semin?e Podpora rodiny
Program semin?e Dobrovolnictv a rodina
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Nsil na d?tech

Program semin?e Syndrom CSA
Program semin?e ikana a d?ti
Program semin?e T?lesn tresty
Program semin?e Domc nsil
Program semin?e Informa?n technologie

Poruchy u d?t

Program semin?e Poruchy u d?t
Program semin?e Hyperaktivita
Program semin?e Psychosomatick onemocn?n u d?t
Program semin?e Problematika zvislost v d?tsk populaci
Program semin?e Jak vnm populace problematiku rasismu
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Extrmn ivotn situace


Program semin?e Krizov intervence
Program semin?e Vliv sekt na rodinu, d?tskou populaci
Program semin?e Problematika uprchlickch rodin
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Podpory odbornk? v oblasti ochrany d?t

Program semin?e Pot?eba asertivn komunikace
Program semin?e Syndrom vyho?en
Program semin?e Pot?eba interdisciplinrn spoluprce
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Asertivn komunikace

Program semin?e Asertivita a jej praktick vyuit
Program semin?e Pot?eba asertivn komunikace p?i jednn s d?tmi a mladistvmi

Modul Vchova ke zdravmu ivotnmu stylu

Program semin?e Plnovan rodi?ovstv
Program semin?e Sexuln vchova jako prevence nagativnch spole?enskch jev?
Program semin?e Zklady prvn pomoci
Program semin?e Kdy rodi? pomh rodi?i

Modul Duevn hygiena u odbornk?, kte? provd?j ochranu d?t

Program semin?e Informa?n etchnologie
Program semin?e Syndrom vyho?en u pomhajcch profes
Program semin?e Intern supervize
Program semin?e Intern supervize

Modul Poruchy u d?t


Program semin?e Poruchy p?jmu potravy
Program semin?e Agresivita d?t
Program semin?e Informa?n technologie
Program semin?e Sociln rozdly v d?tskm kolektivu
>

Modul Prce s klientem


Program semin?e Prce se zrakov? postienm klientem
Program semin?e Prce se sluchov? postienm klientem
Program semin?e Prce s t?lesn? postienm klientem
Program semin?e Prce s klientem s psychiatrickou diagnzou
Program semin?e Prce s mentln? postienm klientem
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Nsil na d?tech


Program semin?e Tran dt?
Program semin?e Zanedbvan dt?
Program semin?e Kriminalita pchan na d?tech
Program semin?e Kriminalita pchan d?tmi a jej vyet?ovn
Program semin?e Informa?n technologie

Modul Prvn pov?dom


Program semin?e Sociln?-prvn ochrana d?t
Program semin?e Sociln sluby v novm
Program semin?e kola a platn legislativa
Program semin?e Informa?n technologie
>

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz