VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Popis projektu


Projekt Porovnání intervencí po sexuálním napadení. Je financován Evropskou unií (EU) v rámci programu DAPHNE III 2007-2013. Projekt byl zahájen v dubnu roku 2010 a bude ukončen závěrečnou konferencí v dubnu 2013.

Projekt je koordinován organizacemi National Heart Forum / Health Action Partnership International (HAPI) a je podporován skupinou partnerů projektu, mezi nimiž jsou Univerzita Johna Moorse v Liverpoolu (Spojené království), Podpora obětí (Malta), Lotyšská asociace gynekologů a porodníků (Lotyšsko), Východoevropský institut pro reprodukční zdraví (Rumunsko) a Vzdělávací institut ochrany dětí (ČR). Dalšími partnery projektu jsou také Ministerstvo zdravotnictví (Anglie) a Evropská regionální kancelář Světové zdravotnické organizace.

Cíle projektu

Cílem projektu Porovnání intervencí po sexuálním napadení je zlepšit efektivitu, vhodnost a lidskost služeb pro sexuálně napadené tím, že se přezkoumají současné praktiky a bude se brát v potaz postoje uživatelů k intervencím po sexuálním napadení. Tím chceme snížit sociální, duševní a zdravotní újmu, která je způsobena obětem sexuálního napadení. Úkoly projektu jsou:

 • Přezkoumat mezinárodní literaturu a na jejím základě definovat přístupy k sexuálnímu napadení a různé programy.

 • Prozkoumat různé modely intervencí pro oběti sexuálního napadení v zemích EU a EFTA/EEA.

 • Prošetřit kladné i záporné dopady těchto modelů intervencí na zdravotní, sociální a trestněprávní následky u obětí sexuálního napadení, bráno z pohledu obětí.

 • Porovnat přijatelnost, převoditelnost a efektivitu dosahování cílů také tím, že se prozkoumají názory žen na poskytnuté služby.

 • Doporučit dobrý standard služby, nástroje a výukové materiály, aby se neustále zlepšovala kapacita a kvalita služeb.

  DAPHNE COSAI Participant Handouts_příručka_CZ

  DAPHNE COSAI Training Manual_treninkovy material_CZ

  DAPHNE COSAI Training prezentace k výcviku_CZ

  Guidance document

  Vše o projektu v angličtině naleznete na stránkách www.cosai.eu

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz