VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Další aktivity

„Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb“
V roce 2005 MPSV ČR v rámci transformace sociálních služeb zvolilo projekt kvality sociálních služeb jako jednu ze svých priorit. Součástí tohoto programu je projekt s názvem „Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb“. Cílem Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. je v tomto projektu zajistit organizačně – technickou podporu projektu.Servisní organizace (VIOD) ve spolupráci s MPSV vytvořila realizační týmy pracovníků, kteří mají předchozí zkušenosti s programem kvality sociálních služeb – inspekce kvality. Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. logisticky zajišťuje dokončení programu vzdělávání inspektorů kvality – tj. připravuje a organizuje praktické vzdělávání, organizuje a připravuje teoretické školení, organizačně zajišťuje práci zkušební a registrační komise.

„Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost“
Vydání publikace Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost Na jaře 2005 se VIOD finančně podílel na vydání Manuálu drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, který zpracoval tým odborníků z Centra výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. (CEPROS). Cílem manuálu bylo vybavit praktické lékaře pro děti a dorost dostatečně pro situace, kdy se v ordinacích setkávají s drogovou problematikou, aby mohli efektivně zasáhnout. Manuál pomůže těmto lékařům identifikovat děti a dospívající s rizikem užívání návykových látek, provést zhodnocení aktuálního stavu a včetně účinné intervence, která zahrnuje také odeslání pacientů do odborné péče.

„Agresivita dětí předškolního věku“
Na přelomu měsíce května a června pořádal Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. dva semináře pro pracovníky mateřských center k problematice „Dětská agresivita u dětí předškolního věku“. Cílem jednodenního semináře bylo seznámit pracovníky pražských mateřských center, popřípadě i rodiče s problematikou agresivity u dětí předškolního věku např. s pojmem dětská agresivita, s etiologií, s projevy, terapií a především s prevencí. Seminář byl určen max. pro 15 účastníků. Semináře se zúčastnilo celkem 23 účastníků. Vzdělávací institut obdržel od MŠMT na tento program akreditaci.V současné době připravujeme Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s. další semináře na stejné téma pro pracovnice mateřských školek.

„Přístav dětství“
Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. se podílel na založení nového občanského sdružení "Přístav dětství".
Cíle sdružení jsou:
-    osvěta a organizace programů pro nastávající rodiče a rodiny s malými dětmi na podporu zdravého a všestranného vývoje dítěte i rodiny;
-    integrace rodin s postiženými dětmi, začlenění sociálně oslabených a národnostně odlišných rodin do společnosti;
-    pomoc rodičům při výchově dětí s využitím jejich vrozených dispozic;
-    zlepšení porozumění a tím i citové vazby, sebedůvěru při komunikaci rodičů s dětmi ve společnosti;
-    vyškolení zájemců o práci instruktor příslušného programu;
-    výroba a vydávání odborného osvětového materiálu a publikací, vývoj a výroba speciálních pomůcek.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz