VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Cenk slueb

1. hrady za registraci
Studenti - bezplatn?
Odborn ve?ejnost 30,- K?
Vystaven nhradnho pr?kazu - 50,- K?

2. Pokozen dokument?
Podle rozsahu pokozen v rozmez od 30,- K? do pln po?izovac ceny. Vi nhrady stanov pracovnk Vzd?lvacho institutu ochrany d?t o.p.s..
3. Sank?n poplatky
O zp?sobu nhrady za ztracen dokument rozhoduje knihovna
Poplatek za nov knihovnick zpracovn - 100,- K?
Poplatek za zji?ovn neohlen zm?ny adresy - 50,- K?
Poplatek za prodlen p?i vracen :
knihovn jednotka/den - 2,- K?
+ 1. upomnka - 25,- K?
+ 2. upomnka - 50,- K?
+ 3. upomnka - 100,- K? Vymhn prvn resp. soudn cestou - dle nklad? s tm spojench
 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz