VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

I. Statut o.p.s.

Obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s

Správní rada obecně prospěšné společnosti Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., IČO 271 82 231, se sídlem Praha 7, Holešovice, U Pergamenky 1511/3, PSČ 170 00, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 352, vydává v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění tento statut

 

Úvodní ustanovení:

Oddl I.

 

Tento statut podrobněji upravuje vnitřní organizaci obecně prospěšné společnosti v návaznosti a v souladu se zakladací listinou obecně prospěšné společnosti, která byla přijata zakladatelem obecně prospěšné společnosti Sdružením Linka bezpečí dětí a mládeže, se sdlem Ústavní 91/95, Praha 8-Bohnice, PSČ 181 21 dne 24. 5. 2004 notářským zápisem NZ 236/2004, N 253/2004 sepsaným Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze.

 

Článek 1: Název obecně prospěšné společnosti

Název obecně prospěšné společnosti zn: Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.

 

Článek 2: Sídlo obecně prospěšné společnosti

Sídlem obecně prospěšné společnosti je: Praha 7, Holešovice, U Pergamenky 1511/3, PSČ 170 00.

 

Článek 3: Právní poměry nadace

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze v oddle O, vložce 352. Právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění a dalších obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právnho řádu České republiky, zakládací listinou a tímto statutem.

 

Článek 4: Účel založení obecně prospěšné činnosti

Účelem založení obecně prospěšné společnosti je v souladu s článkem čtvrtým zakládací listiny obecně prospěšné společnosti:

 

    * podpora vzdělávání v oblasti ochrany dětí

    * vzdělávací a školící činnosti pro profesionání pracovníky v ochraně dětí

    * podpora studijních programů a studijních pracovišť

    * výzkumy v oblasti prevence patologických jevů v ochraně dětí

    * projektová a poradenská činnost v neziskovém sektoru

    * pořádání seminřů, konferencí a prezentací spojených s dětskými prvy a ochranou dětí

    * vzdělávací a školící aktivity v oblasti ochrany dětí a dětských práv

    * vydavatelská čiinnost

    * provoz informačního střediska ve vazbě na mezinárodní ochranu dětí a EU

    * zpracovávání projektů pro EU v sociální oblasti

 

 

Článek 5: Druh obecně prospěšných služeb

1. Obecně prospěšná společnost bude poskytovat následující obecně prospěšné služy:

 

    * Vzdělávací a školící činnost v oblasti ochrany dětí a jejich práv.

    * Organizace seminářů, kurzů, konferencí, výstav a prezentací.

    * Výzkumná, dokumentační a publikační činnost v oblasti ochrany dětí a prevence.

    * Podpora studijních programů a studijních pracovišť.

    * Projektová a poradenská činnost v sociální oblasti.

    * Mezinárodní činnost v ochraně dětí a prevence patologických jevů.

 

Takto určený druh poskytovaných obecně prospěšných služeb může zakladatel dodatkem k této listině pořízením formou notářského zápisu měnit.

 

2. Obecně prospěšná společnost poskytuje jednotlivé druhy obecně prospěšných služeb za těchto podmínek: Společnost poskytuje služby právnickým a fyzickým osobám;

bezplatně, nebo za ceny: o v úrovni nákladů vynaložených na poskytované obecně prospěšné služby, nezíská-li společnost jiné zdroje financování; o v úrovni nákladů vynaložených na poskytované obecně prospěšné služby snížených o přijaté dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů EU, z příspěvků nebo darů, nebo z doplňkové činnosti, bude-li ji vykonávat;

všem zájemcům bez omezení, a to až do výše vlastních kapacit.

                                                                                                                                                                         

Článek 6: Doplňkové činnosti obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost vykonává tyto doplňkové činnosti:

-           pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí;

-           poradenská a školicí činnost v oblasti zdravého životního stylu;

-           prostředkování prevenčních a informačních služeb v sociální oblasti.

Správní rada společnosti je oprávněna rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti.

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz