VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

undefined undefined undefined undefined undefined undefined

 Závěrečná ustanovení

Oddíl IV.

Článek 14 Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada tak, že k platnému schválení změny statutu je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech členů správní rady.

 

Článek 15 Zrušení, zánik a likvidace obecně prospěšné společnosti

Společnost zaniká z důvodů uvedených v § 8 zákona o obecně prospěšných společnostech.

Statut obecně prospěšné činnosti byl schválen správní radou dne 18. 10. 2004

 

Jarmila Knight, MIL

předseda správní rady

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz