VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotní sociální fakulta
Jírovcova 24/1347
370 04 České Budějovice
www.zsf.jcu.cz
Zdravotní sociální fakulta v Českých Budějovicích se jako klasická humanitární vysoká škola souhrnně zabývá dosud netradiční kompozicí zdravotní a sociální problematiky. Je v současné době nedílnou, organickou součástí Jihočeské univerzity jako jedna z jejch nejmladších složek. Zahájila svou činnost v září roku 1990 a to v první etapě jako součást Pedagogické fakulty.
Tato fakulta propagovala, propaguje nové principy chápání oborové discipliny rehabilitace na rozdíl od dřívějších přístupů - v sobě zahrnuje nejenom tradiční prezentovanou rehabilitaci fyzikálního typu, rehabilitaci zdravotní, léčebnou, ale navíc též i rehabilitaci socilání, psychologickou a pedagogickou, tedy tzv. komprehensivní, ucelenou rehabilitační strategii. Cílem této fakulty je uplatňovat jak ve své vědecké, tak i v pedagogické činnosti metody exaktní orientované na uplatňování soustavného sil směřující k tomu, aby všemi odpovdajícími prostředky prosazovat uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, sledujícího možnost optimálního a racionálního začleňování lidí bez rozdílu věku - postižených zdravotními handicapy, do všech pro ně samé obvyklých a příhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ či povahu a rozsah jejich zdravotního postižení.

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
www.pedf.cuni.cz
Pedagogická fakulta vznikla v listopadu 1946 jako jedna z fakult Univerzity Karlovy. Studijní programy realizované na UK Pedagogické fakultě významným způsobem ovlivňují oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovnků v oblastech zaměřených na sociláně právní ochranu dětí, prevence sociálně patologických jevů apod.. Akceptuje priority ve vzdělání, zejména prevenci společensky nežádoucích jevů, posilování zdravého životního stylu. Studium má interdisciplinární rámec a to jak v pregraduální či postgraduální formě studia.
Na Pedagogické fakultě UK studuje v současné době 4 085 studentů v řádných i mimořádných formách studia. Fakulta má 23 kateder, patří k ní i dva vědecko-výzkumné ústavy. Celkem v nich pracuje 344 odborných, vědeckých a pedagogických pracovnků.
V rámci řádného (prezenčního) vysokoškolského studia nabízí fakulta magisterské a bakalářské obory. Fakulta zajišťuje i další vzdělávání učitelů, a to v rámci projektu gradace profesní dráhy učitele a v rámci externí přípravy učitelů pro výkon některých náročných funkcí. Pozornost je v této souvislosti věnována zejména externímu studiu výchovného poradenství a školského managementu. Pedagogická fakulta je nejen pedagogická, ale má i vědecká pracoviště. Pracovníci fakulty jsou nositeli nebo spolunositeli více než stovky grantů domácích i mezinárodních agentur. Rozsáhlá je publikační činnost pracovnků fakulty.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz