VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Spoluprce - sttn instituce

Ve druh polovin? 2004 probhala intenzivn jednn VIODu se vemi vzd?lvacmi a jinmi odbory sttn sprvy, kter byly uskute?n?ny p?edevm sclem navzat budouc spoluprci p?i vzd?lvn pracovnk? sttn sprvy vinterdisciplinrn ochran? d?t. Idea interdisciplinrnho p?stupu se v?tinou setkala svelkm porozum?nm. Konkrtn? bylo jednno s:

Ministerstvem zdravotnictv ?R. Mon spoluprce na budoucch vzd?lvacch programech v?etn? vydvn odbornch publikac

Ministerstvem kolstv, mldee a t?lovchovy ?R. Mon spoluprce na budoucch vzd?lvacch programech v?etn? vydvn odbornch publikac.

Ministerstvem vnitra ?R. V roce 2004 2005 se podlel VIOD na multidisciplinrnm vzd?lvn policist? vrmci komunitrnho programu Evropsk unie Policejn a soudn spoluprce vtrestnch v?cech AGIS", jeho sou?st byly odborn semin?e zam??en na d?tsk prva, domc nsil a kriminalitu mldee. Odborn? tato tmata zast?eoval prv? VIOD.

Ministerstvo prce a socilnch v?c ?R. V roce 2005 zaji?oval VIOD servisn ?innosti pro projekt "Vzd?lvn budoucch inspektor? kvality socilnch slueb". Vbudoucnu je mon dal spoluprce na vzd?lvacch programech ur?ench pro pracovnky ministerstva.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz