VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Projekt AGIS 078

V období od srpna 2004 do července 2005 zajišťoval Vzdělávací institutu ochrany dětí servis projektu AGIS 078. Nositelem jednoletého projektu AGIS 078 „Pracujeme společně na prevenci kriminality“ je 114. územní skupina Mezinárodní policejní asociace. Partnerem projektu byla Česká rozvojová agentura o.p.s.. Vzdělávací institut ochrany dětí se podílel na formulování projektového záměru. Vzdělávací institut ochrany dětí v rámci jednoletého období zajišťoval technické, odborné (zajištění odborných lektorů) a organizační zázemí projektu.
Cílem projektu bylo uskutečnit 8 seminářů na tyto témata: Stát a naplňování Úmluvy o právech dítěte, Domácí násilí, Korupce a státní správa, Kriminalita mládeže v ČR, Profesionální etika, Rasistická a extrémistická problematika, Migranti a kriminalita, Bezpečnost v ČR a vstup ČR do EU. Odborné semináře byly určeny pro pracovníky státní správy - policisty, pracovníky justice, sociální pracovníky, pedagogy, popř. pracovníky neziskových organizací. Seminářů se také zúčastnily zahraniční lektoři. Gestorem každého semináře byl jeden člen odborného týmu lektorů např.z Policejního prezídia ČR, Střední policejní školy MV v Praha 9, Pardubicích atd. Každého semináře se zúčastnilo cca 130 posluchačů - během trvání projektu tímto vzděláváním prošlo cca 1200 zájemců. Dalším výstupem z projektu byla sada tištěných materiálů k daným problematikám např. Domácí násilí, Policie a profesní etika, Symbolika v extrémistických hnutích apod., které byly a jsou dále cíleně distribuovány do široké odborné veřejnosti.Odkazy na tento projekt lze nalézt v sekci AGIS či na http://agis.viod.eu.com

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz