VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Program EU – „DAPHNE“

CHIPS
Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.
Financování: Program EU - Daphne
 Termín realizace: duben 2006 – březen 2008

CHIPS je dvouletý projekt zaměřený na vrstevnické vztahy a realizován bude v letech 2006 a 2007 na pěti vybraných českých školách. Jeho cílem je prevence šikany, násilí na dětech, prevence drogových závislostí a podpora zdravého životního stylu mezi dospívající mládeží. Do projektu jsou zapojeni konzultanti Linky bezpečí, případně Studentský parlament a je zaměřen na zlepšení vrstevnických vztahů na školách, kde chce podchytit dobrou vůli mladých lidí v rezistenci vůči negativním vlivům. Po dohodě s pěti vybranými školami bude realizace projektu zahájena a proškoleni mladí konzultanti. S podporou celoplošné mediální kampaně, kde je partnerem Český rozhlas a další média, je snahou zvýšit povědomí o prevenci šikany, zneužívání omamných látek, prevence rasizmu a násilí. Ve spolupráci s policií České republiky jsou připraveny k využití i dva videofilmy – „Nechte mě bejt“ a „Zpackané životy“. Školitelé, kteří projdou tímto programem, dostanou osvědčení o získaných dovednostech.

EDUCARE
Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Centrum Slniečko (Slovenská republika) 
Financování: Program EU - Daphne 
Termín realizace: březen 2006 – únor 2007 

Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetového vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. Vytčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. 

www.educare.viod.eu.com

 

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz