VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

„Dětská práva“ – projekt EU
Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. byl založen jako reakce na zkušenosti s řešením projektu Evropské unie „Podpora dětských práv“, který realizovala Nadace Naše dítě v letech 2002 – 2004. Veškerá práva projektu EU „Podpora dětských práv“ přešla na Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.

Projekt zvýšil povědomí o právech dětí v ČR, byl zaměřen na děti, pedagogy a širokou veřejnost (rodiče). Pro děti byly vydány tři publikace, z nichž každá přiměřenou formou oslovovala děti a dospívající příslušné věkové skupiny a seznamovala je jak s dětskými právy, tak i povinnostmi. Pro děti byly pořádány besedy, pro pedagogy byly připraveny odborné semináře, které se konaly po celé ČR. Semináře byly akreditovány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 28 185 / 2002 - 25 – 31 a byly součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem bylo proškoleno 1800 pedagogů. Ze zpětné vazby víme, že celkové hodnocení seminářů se pohybovalo v průměru kolem 1,24. Besed, které byly realizovány na základních a středních školách v celé České republice, se zúčastnilo 2550 dětí.

V rámci projektu byly realizovány dvě reklamní kampaně, které probíhaly v prostorách pražského metra, v novinách a v časopisech.

Součástí projektu bylo také vybudování internetových stránek, které se zabývají právě dětskými právy na adrese www.detskaprava.cz. Stránky jsou rozděleny do čtyř základních sekcí (kapitol) – děti, náctiletí, pedagogové a rodiče. Část materiálů byla přeložena do anglického jazyka, i ty lze nalézt na webových stránkách.


 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz