VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

JPD 3 - „Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy“
Obsahem projektu je vytvoření systému interdisciplinárního vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy s cílem zapojení zainteresovaných cílových skupin do vzdělávacího systému. Cílem projektu je interdisciplinární udržitelné vzdělání v pyramidové hierarchii rodič-kooperativní trenér-trenér asistent- trenér a vedoucí trenér. Témata školení projektu budou sestavena na základě zkušeností žadatele a partnerů z dosavadních šetření u cílových skupin a realizovaných seminářů a školení. Jako pilotní sporty byly vybrány atletika, squash, krasobruslení a softball. Odborní lektoři žadatele a partnerů se znalostí principů celoživotního učení a základů andragogiky budou následně školit jednotlivé cílové skupiny. Školení každé skupiny bude dvoustupňové. Absolventi školení z cílové skupiny trenér by získali certifikát o absolvování školení.

JPD 3 - „Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí“.
V oblasti jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavního města Prahy, v rámci grantového schématu rozvoj dalšího vzdělávání podal Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. projekt s názvem „Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí“. Cílem projektu bylo vytvořit systém celoživotního vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí na území hl. m. Prahy a zároveň tak nastartovat novou etapu interdisciplinárního vzdělávání a spolupráce mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací.
Zahraničními pomocníky se stali pracovníci nestátní neziskové organizace National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Národní společnost prevence násilí na dětech) z Velké Británie. Vytčeného cíle bylo dosaženo cestou 135 odborných seminářů, z nichž každý byl zaměřen na jedno téma v ochraně dětí, které se na semináři diskutovalo z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky.
Semináře projektu jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 34736/2005-25-493,  4766/2007-25-139 a mohly tudíž tvořit součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účast na nich byla bez poplatků. Všechny semináře měly charakter dalšího profesního vzdělávání a za dobu trvání projektu se jich zúčastnilo 2 200 posluchačů z řad pracovníků Policie ČR, Městské policie, sociálních pracovníků, učitelů, lektorů, pracovníků resortních ministerstev či metodických a řídících pracovníků. Dalším výstupem z projektu bylo vydání sady odborných publikací a letáků, uskutečnění tří tiskových konferencí, dvou reklamních kampaní a vytvoření webových stránek. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci.

Více informací o projektu naleznete na http://jpd.viod.eu.com
 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz