VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Terezín do Evropy
Terezínská pevnost z konce 18. století se po celá desetiletí pyšnila svojí architektonickou jedinečností, jejíž styl neměl v Evropě obdoby. Bohužel druhá světová válka ji poznamenala zcela jiným způsobem a z města se stal symbol holocaustu a memento hrůz proti lidskosti. Terezínská radnice se ale nehodlala smířit s touto tragickou nálepkou a do budoucnosti chce z Terezína udělat středoevropské univerzitní město mladých s řadou kulturních a dalších aktivit, které dají nový impuls k rozvoji celého regionu. K tomu má napomoci i jednoletý projekt „Terezín do Evropy“, který vznikl s finanční podporou Evropské unie a jehož cílem je přiblížit historii, současnost i budoucnost města Terezín široké veřejnosti nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu a napříč celou Evropou.

Součástí projektu je otevření dvou kulturních center – jednoho přímo v Terezíně, druhého v Praze. V nich se představí Terezín nejdříve jako vojenská pevnost z konce 18. století, kterou založil císař Josef II k ochraně země ze severu. V průběhu let zde vyrostlo vojenské město se systémem vodních obraných příkopů, které může sloužit jako školní příklad vojenské architektury 18. století a jehož historický význam nebyl dosud plně doceněn. V takto dokonalém stavu nenajdeme jeho obdobu nikde v Evropě. Během druhé světové války se z Malé terezínské pevnosti stalo vězení gestapa a v roce 1941 ve městě vzniklo židovské ghetto jako přestupní stanice pro 150 000 Židů, kteří byli deportováni do táborů smrti. Terezín současných dnů je téměř „neživoucím městem“, v němž žije kolem 2000 obyvatel (oproti původním 7 - 10 tisícům).

Radnice ale vytyčila ambiciózní plán oživení a obnovy města, který má vrátit Terezínu jeho historický a kulturní význam. S těmito třemi časovými dimenzemi (historie – současnost – budoucnost) se budou moci seznámit návštěvníci obou kulturních center, mezi nimiž by měli být žáci a studenti škol, vysokoškoláci, kulturní a historičtí odborníci stejně jako široká veřejnost. Projekt má mezinárodní dimenzi a počítá se s tím, že kulturní centra budou navštěvována domácími návštěvníky stejně jako zahraničními. Vedle kulturních center vznikne ve spolupráci s polskými a německými partnery projektu také putovní výstava s tématickými dny, semináři, budou vydány doprovodné brožury, mapy a další materiály. Vznikne krátký dokumentární film o Terezínu, připravují se speciální webové stránky a široce pojatá mezinárodní informační kampaň v médiích tak, aby memento Terezína zůstalo varováním pro budoucí generace a zároveň aby se Terezín stal úspěšným pilotním projektem navrácení města zpět na mapu evropského kulturního dědictví.

http://terezinintoeurope.sweb.cz

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz