VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

P?edstaven sponzor? 2005

Johnson & Johnson

Spole?nost Johnson & Johnson p?edstavuje nejv?tho a nejkomplexn?jho sv?tovho vrobce v oblasti zdravotn p?e. Portfolio jeho vrobk? sah od chirurgickch nstroj? p?es naviga?n opera?n techniku, steriliza?n p?stroje, kloubn endoprotzy, pte?n implantty, cvn katetry, glukometry, dezinfekci a po modern kryt ran, d?tskou kosmetiku, kontaktn ?o?ky, voln? prodejn p?pravky a lky na p?edpis.

Spole?nost byla zaloena v roce 1886. Dnes ji tvo? celkem 200 pobo?ek, jejich zdravotnick produkty se prodvaj ve 175 zemch sv?ta. V roce 2006 byla spole?nost Johnson & Johnson podle Barrons Annual Survey zvolena nejobdivovan?j spole?nost na sv?t?.

V ?esk republice p?sob spole?nost Johnson & Johnson od roku 1991, a to jako prodejn a distribu?n spole?nost pro vrobky sektoru Medical Devices (zdravotnick prost?edky a lka?sk technika), sektoru Pharmaceutical (samostatn spole?nost Janssen Cilag) a sektoru Consumer (vrobky z oblasti kosmetiky a osobn hygieny). Spole?nost se ?d tzv. Krdem, kter provz vechny zam?stnance spole?nosti ji vce ne 60 let a v n?m se neustle p?ipomn odpov?dnost a spole?n? sdlen hodnoty, kter zam?stnanci spole?nosti vyznvaj a uplat?uj. V tomto smyslu se spole?nost Johnson & Johnson podl na programech spole?ensk odpov?dnosti, kter doshly celosv?tovho m??tka a v nich se zam??uje nejen na pomoc matkm a d?tem, ale tyto snahy jsou dopln?ny o dal p?sp?vky v oblastech zdrav, rodiny, vzd?lvn, zam?stnanosti, ivotnho prost?ed, kultury a um?n.

 

Explorer, a.s.

Viz spole?nosti je umonit firmm a podnikatel?m pln? vyut jejich potencil v online sv?t?. Spole?nost Explorer poskytuje profesionln hostingov sluby a zajituje registraci a sprvu domn. Slueb Exploreru vyuvaj vydavatelstv Sanoma Magazines a Axel Springer, spole?nosti Henkel ?R, OC ?R nebo pan prezident Vclav Klaus. Explorer je ?lenem sdruen CZ.NIC, akreditovanm registrtorem domn .EU a certifikovanm partnerem spole?nosti Microsoft. Nedlnou sou?st firemnch aktivit je podpora nadac, neziskovch projekt? a dalch ve?ejn? prosp?nch aktivit. Vce informac naleznete na http://www.explorer.cz.

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz